Online Görüşme Açık Rıza Onayı

Online Görüşme Açık Rıza Onayı

VİDEOKLİNİK
ONLİNE GÖRÜŞME HİZMETİ AÇIK RIZA ONAYI

Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi’nin (Bundan böyle şirket, Dijital Garaj ve/veya VIDEOKLINIK olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla VideoKlinik uygulaması üzerinden hekim/doktor ile gerçekleştireceğim “Online Görüşme Hizmeti”ni verirken

 1. Hekim/doktor ile gerçekleştirmiş olduğum görüşmenin kayıt altına alınmasına,

 2. Gerçekleştirilen kayıt işleminin randevu aldığım ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum Sağlık Kurumu ile paylaşılmasına,

 3. “Online Görüşme Hizmeti” öncesinde veya hizmet esnasında VideoKlinik ve hekim/doktor ile paylaşmış olduğum tetkik, bilgi ve belgelerin randevu aldığım ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum Sağlık Kurumu ile paylaşılmasına,

 4. Kişisel verilerimin 

  • gerek kullanıcı sözleşmesinin amacının gerçekleştirilmesi 

  • gerek Sağlık Kurumu’nun mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması

  • gerekse VideoKlinik uygulamasının amacının gerçekleştirilebilmesi

amaçları ile Dijital Garaj tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine www.videoklinik.com adresli internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtildiği şekilde işleyebileceğine, saklayabileceğine, imha edebileceği gibi anonim hale de getirebileceğine

 1. Online görüşmenin uygunluğu, süresi, başlatılan online görüşmenin sona erdirilmesi ve oturum sürecindeki tüm hususlarda son karar yetkisinin online görüşmeyi gerçekleştirdiğim hekim/doktora ait olduğuna

 2. Online görüşme esnasında yanımda kimsenin bulunmayacağına, bulunması halinde görüşmeyi yaptığım hekim/doktoru bilgilendirmem gerktiğine,

 3. Online Görüşmenin ne şekilde yapılacağına ilişkin yeterince bilgilendirildiğime,

 4. Teknolojik nedenler ile online görüşmenin kesintiye uğrayabileceğine ya da verimli olmama ihtimali olduğuna,

 5. Online görüşme hizmetinin bir muayene süreci olmadığına,

muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 


Yukarıda mevcut yazıyı ve aydınlatma metnini okudum anladım ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle ONAY VERİYORUM.

footer shape